Odpověz mi, Hospodine! Odpověz mi, ať pozná tento lid, že ty, Hospodine, jsi Bůh. Ty sám obrať jejich srdce zpět k sobě.
Nejlepší z nich je jak potměchuť, nejpoctivější jako plot z trní. Přichází den, který vyhlíželi tvoji proroci, den tvého navštívení; již nastává mezi nimi rozruch. Micheáš 7,4›››
Bible
  • Nápověda
1 2 3 4 5 6 7
Micheáš 7

Nahum 1


Nahum, Kapitola 1

Komentáře k verši :

Nejlepší z nich je jak potměchuť, nejpoctivější jako plot z trní. Přichází den, který vyhlíželi tvoji proroci, den tvého navštívení; již nastává mezi nimi rozruch. Micheáš 7,4

Počet veršů v Bibli je 31 167.