Odpověz mi, Hospodine! Odpověz mi, ať pozná tento lid, že ty, Hospodine, jsi Bůh. Ty sám obrať jejich srdce zpět k sobě.
Oběma rukama páchají zlo pro svůj prospěch, velmož i soudce úplatky vymáhají, mocný mluví, jak se mu zachce; a všechno zpřevracejí. Micheáš 7,3›››
Bible
  • Nápověda
1 2 3 4 5 6 7
Micheáš 7


Micheáš, Kapitola 7

Nahum 1


Nahum, Kapitola 1

Komentáře k verši :

Oběma rukama páchají zlo pro svůj prospěch, velmož i soudce úplatky vymáhají, mocný mluví, jak se mu zachce; a všechno zpřevracejí. Micheáš 7,3

Počet veršů v Bibli je 31 167.