Odpověz mi, Hospodine! Odpověz mi, ať pozná tento lid, že ty, Hospodine, jsi Bůh. Ty sám obrať jejich srdce zpět k sobě.
Zbožný vymizel ze země, přímého mezi lidmi není. Všichni strojí vražedné úklady, jeden druhého do sítě loví. Micheáš 7,2›››
Bible
  • Nápověda
1 2 3 4 5 6 7
Micheáš 7


Micheáš, Kapitola 7

Nahum 1


Nahum, Kapitola 1

Komentáře k verši :

Zbožný vymizel ze země, přímého mezi lidmi není. Všichni strojí vražedné úklady, jeden druhého do sítě loví. Micheáš 7,2

Počet veršů v Bibli je 31 167.