Odpověz mi, Hospodine! Odpověz mi, ať pozná tento lid, že ty, Hospodine, jsi Bůh. Ty sám obrať jejich srdce zpět k sobě.
Budeš jíst, ale nenasytíš se, budeš jen hladovět; nevyvázneš s tím, co sis dalo stranou, a s čím vyvázneš, vydám meči. Micheáš 6,14›››
Bible
  • Nápověda
1 2 3 4 5 6 7
Micheáš 7


Micheáš, Kapitola 7

Nahum 1


Nahum, Kapitola 1

Komentáře k verši :

Budeš jíst, ale nenasytíš se, budeš jen hladovět; nevyvázneš s tím, co sis dalo stranou, a s čím vyvázneš, vydám meči. Micheáš 6,14

Počet veršů v Bibli je 31 167.