Odpověz mi, Hospodine! Odpověz mi, ať pozná tento lid, že ty, Hospodine, jsi Bůh. Ty sám obrať jejich srdce zpět k sobě.
Vždyť jsem tě vyvedl z egyptské země, vykoupil jsem tě z domu otroctví, poslal jsem před tebou Mojžíše, Árona a Mirjam. Micheáš 6,4›››
Bible
  • Nápověda
1 2 3 4 5 6 7
Micheáš 6

Micheáš 7


Micheáš, Kapitola 7

Komentáře k verši :

Vždyť jsem tě vyvedl z egyptské země, vykoupil jsem tě z domu otroctví, poslal jsem před tebou Mojžíše, Árona a Mirjam. Micheáš 6,4

Počet veršů v Bibli je 31 167.