Odpověz mi, Hospodine! Odpověz mi, ať pozná tento lid, že ty, Hospodine, jsi Bůh. Ty sám obrať jejich srdce zpět k sobě.
Slyšte Hospodinův spor, hory i nepohnutelné základy země! Hospodin vede spor se svým lidem, činí výtky Izraeli: Micheáš 6,2›››
Bible
  • Nápověda
1 2 3 4 5 6 7
Micheáš 6


Micheáš, Kapitola 6

Micheáš 7


Micheáš, Kapitola 7

Komentáře k verši :

Slyšte Hospodinův spor, hory i nepohnutelné základy země! Hospodin vede spor se svým lidem, činí výtky Izraeli: Micheáš 6,2

Počet veršů v Bibli je 31 167.