Odpověz mi, Hospodine! Odpověz mi, ať pozná tento lid, že ty, Hospodine, jsi Bůh. Ty sám obrať jejich srdce zpět k sobě.
V hněvu a rozhořčení vykonám pomstu na pronárodech, které mě neposlouchají. Micheáš 5,14›››
Bible
  • Nápověda
1 2 3 4 5 6 7
Micheáš 6


Micheáš, Kapitola 6

Micheáš 7


Micheáš, Kapitola 7

Komentáře k verši :

V hněvu a rozhořčení vykonám pomstu na pronárodech, které mě neposlouchají. Micheáš 5,14

Počet veršů v Bibli je 31 167.