Odpověz mi, Hospodine! Odpověz mi, ať pozná tento lid, že ty, Hospodine, jsi Bůh. Ty sám obrať jejich srdce zpět k sobě.
Vyvrátím tvé posvátné kůly z tvého středu a zahladím tvá města. Micheáš 5,13›››
Bible
  • Nápověda
1 2 3 4 5 6 7
Micheáš 6


Micheáš, Kapitola 6

Micheáš 7


Micheáš, Kapitola 7

Komentáře k verši :

Vyvrátím tvé posvátné kůly z tvého středu a zahladím tvá města. Micheáš 5,13

Počet veršů v Bibli je 31 167.