Odpověz mi, Hospodine! Odpověz mi, ať pozná tento lid, že ty, Hospodine, jsi Bůh. Ty sám obrať jejich srdce zpět k sobě.
Vyhladím z tvých rukou tvé čáry, nebudeš mít mrakopravce. Micheáš 5,11›››
Bible
  • Nápověda
1 2 3 4 5 6 7
Micheáš 6


Micheáš, Kapitola 6

Micheáš 7


Micheáš, Kapitola 7

Komentáře k verši :

Vyhladím z tvých rukou tvé čáry, nebudeš mít mrakopravce. Micheáš 5,11

Počet veršů v Bibli je 31 167.