Odpověz mi, Hospodine! Odpověz mi, ať pozná tento lid, že ty, Hospodine, jsi Bůh. Ty sám obrať jejich srdce zpět k sobě.
Budeš vyvýšen nad své protivníky, všichni tvoji nepřátelé budou vyhlazeni. Micheáš 5,8›››
Bible
  • Nápověda
1 2 3 4 5 6 7
Micheáš 5


Micheáš, Kapitola 6

Micheáš 7


Micheáš, Kapitola 7

Komentáře k verši :

Budeš vyvýšen nad své protivníky, všichni tvoji nepřátelé budou vyhlazeni. Micheáš 5,8

Počet veršů v Bibli je 31 167.