Odpověz mi, Hospodine! Odpověz mi, ať pozná tento lid, že ty, Hospodine, jsi Bůh. Ty sám obrať jejich srdce zpět k sobě.
Oni však neznají smýšlení Hospodinovo, nerozumějí jeho úradku, že je shromažďuje jako snopy na humno. Micheáš 4,12›››
Bible
  • Nápověda
1 2 3 4 5 6 7
Micheáš 5


Micheáš, Kapitola 5

Micheáš 6


Micheáš, Kapitola 6

Komentáře k verši :

Oni však neznají smýšlení Hospodinovo, nerozumějí jeho úradku, že je shromažďuje jako snopy na humno. Micheáš 4,12

Počet veršů v Bibli je 31 167.