Odpověz mi, Hospodine! Odpověz mi, ať pozná tento lid, že ty, Hospodine, jsi Bůh. Ty sám obrať jejich srdce zpět k sobě.
Ty, věži stáda, návrší dcery sijónské, tobě připadne, k tobě se navrátí dřívější vladařství, království dcery jeruzalémské. Micheáš 4,8›››
Bible
  • Nápověda
1 2 3 4 5 6 7
Micheáš 4


Micheáš, Kapitola 5

Micheáš 6


Micheáš, Kapitola 6

Komentáře k verši :

Ty, věži stáda, návrší dcery sijónské, tobě připadne, k tobě se navrátí dřívější vladařství, království dcery jeruzalémské. Micheáš 4,8

Počet veršů v Bibli je 31 167.