Odpověz mi, Hospodine! Odpověz mi, ať pozná tento lid, že ty, Hospodine, jsi Bůh. Ty sám obrať jejich srdce zpět k sobě.
V onen den, je výrok Hospodinův, se ujmu chromé, shromáždím zapuzenou, tu, s níž jsem zle naložil. Micheáš 4,6›››
Bible
  • Nápověda
1 2 3 4 5 6 7
Micheáš 4


Micheáš, Kapitola 5

Micheáš 6


Micheáš, Kapitola 6

Komentáře k verši :

V onen den, je výrok Hospodinův, se ujmu chromé, shromáždím zapuzenou, tu, s níž jsem zle naložil. Micheáš 4,6

Počet veršů v Bibli je 31 167.