Odpověz mi, Hospodine! Odpověz mi, ať pozná tento lid, že ty, Hospodine, jsi Bůh. Ty sám obrať jejich srdce zpět k sobě.
Každý jiný lid si chodí ve jménu svých bohů, ale my budeme chodit ve jménu Hospodina, našeho Boha, navěky a navždy. Micheáš 4,5›››
Bible
  • Nápověda
1 2 3 4 5 6 7
Micheáš 4


Micheáš, Kapitola 5

Micheáš 6


Micheáš, Kapitola 6

Komentáře k verši :

Každý jiný lid si chodí ve jménu svých bohů, ale my budeme chodit ve jménu Hospodina, našeho Boha, navěky a navždy. Micheáš 4,5

Počet veršů v Bibli je 31 167.