Odpověz mi, Hospodine! Odpověz mi, ať pozná tento lid, že ty, Hospodine, jsi Bůh. Ty sám obrať jejich srdce zpět k sobě.
Toto praví Hospodin proti prorokům, kteří svádějí můj lid: Když mají svými zuby co kousat, mluví o pokoji; když pak jim někdo do úst nic nedá, vyhlašují proti němu svatý boj. Micheáš 3,5›››
Bible
  • Nápověda
1 2 3 4 5 6 7
Micheáš 3


Micheáš, Kapitola 4

Micheáš 5


Micheáš, Kapitola 5

Komentáře k verši :

Toto praví Hospodin proti prorokům, kteří svádějí můj lid: Když mají svými zuby co kousat, mluví o pokoji; když pak jim někdo do úst nic nedá, vyhlašují proti němu svatý boj. Micheáš 3,5

Počet veršů v Bibli je 31 167.