Odpověz mi, Hospodine! Odpověz mi, ať pozná tento lid, že ty, Hospodine, jsi Bůh. Ty sám obrať jejich srdce zpět k sobě.
Až budou úpět k Hospodinu, neodpoví jim; skryje před nimi tvář v onen čas, jak zasluhují za svoje zlé skutky. Micheáš 3,4›››
Bible
  • Nápověda
1 2 3 4 5 6 7
Micheáš 3


Micheáš, Kapitola 4

Micheáš 5


Micheáš, Kapitola 5
Číslo účtu, na kterém můžete podpořit tyto stránky je 2901074591/2010.
Komentáře k verši :

Až budou úpět k Hospodinu, neodpoví jim; skryje před nimi tvář v onen čas, jak zasluhují za svoje zlé skutky. Micheáš 3,4

Počet veršů v Bibli je 31 167.