Odpověz mi, Hospodine! Odpověz mi, ať pozná tento lid, že ty, Hospodine, jsi Bůh. Ty sám obrať jejich srdce zpět k sobě.
Požírají maso mého lidu, sdírají z nich kůži a lámou jim kosti, jako by je kouskovali do hrnce, jak do kotle maso. Micheáš 3,3›››
Bible
  • Nápověda
1 2 3 4 5 6 7
Micheáš 3


Micheáš, Kapitola 3


Micheáš, Kapitola 4

Micheáš 5


Micheáš, Kapitola 5

Komentáře k verši :

Požírají maso mého lidu, sdírají z nich kůži a lámou jim kosti, jako by je kouskovali do hrnce, jak do kotle maso. Micheáš 3,3

Počet veršů v Bibli je 31 167.