Odpověz mi, Hospodine! Odpověz mi, ať pozná tento lid, že ty, Hospodine, jsi Bůh. Ty sám obrať jejich srdce zpět k sobě.
Ano, nebudeš mít nikoho, kdo by ti losem určil podíl v Hospodinově shromáždění. Micheáš 2,5›››
Bible
  • Nápověda
1 2 3 4 5 6 7
Micheáš 2


Micheáš, Kapitola 3

Micheáš 4


Micheáš, Kapitola 4

Komentáře k verši :

Ano, nebudeš mít nikoho, kdo by ti losem určil podíl v Hospodinově shromáždění. Micheáš 2,5

Počet veršů v Bibli je 31 167.