Odpověz mi, Hospodine! Odpověz mi, ať pozná tento lid, že ty, Hospodine, jsi Bůh. Ty sám obrať jejich srdce zpět k sobě.
Proto praví Hospodin toto: Hle, já na tu čeleď strojím zlo, z něhož nevyvléknete své šíje. Přestanete chodit povýšeně, bude to zlý čas. Micheáš 2,3›››
Bible
  • Nápověda
1 2 3 4 5 6 7
Micheáš 2


Micheáš, Kapitola 2


Micheáš, Kapitola 3

Micheáš 4


Micheáš, Kapitola 4

Komentáře k verši :

Proto praví Hospodin toto: Hle, já na tu čeleď strojím zlo, z něhož nevyvléknete své šíje. Přestanete chodit povýšeně, bude to zlý čas. Micheáš 2,3

Počet veršů v Bibli je 31 167.