Odpověz mi, Hospodine! Odpověz mi, ať pozná tento lid, že ty, Hospodine, jsi Bůh. Ty sám obrať jejich srdce zpět k sobě.
Vyholte si lysinu a ostříhejte se kvůli svým rozkošným synům; udělejte si širokou lysinu jako sup, že byli od vás přesídleni. Micheáš 1,16›››
Bible
  • Nápověda
1 2 3 4 5 6 7
Micheáš 2


Micheáš, Kapitola 2

Micheáš 4


Micheáš, Kapitola 3


Micheáš, Kapitola 4
Číslo účtu, na kterém můžete podpořit tyto stránky je 2901074591/2010.
Komentáře k verši :

Vyholte si lysinu a ostříhejte se kvůli svým rozkošným synům; udělejte si širokou lysinu jako sup, že byli od vás přesídleni. Micheáš 1,16

Počet veršů v Bibli je 31 167.