Odpověz mi, Hospodine! Odpověz mi, ať pozná tento lid, že ty, Hospodine, jsi Bůh. Ty sám obrať jejich srdce zpět k sobě.
Ačkoli obyvatelé Marótu čekali dobro, sestoupilo od Hospodina zlo k bráně Jeruzaléma. Micheáš 1,12›››
Bible
  • Nápověda
1 2 3 4 5 6 7
Micheáš 1


Micheáš, Kapitola 2

Micheáš 3


Micheáš, Kapitola 3

Komentáře k verši :

Ačkoli obyvatelé Marótu čekali dobro, sestoupilo od Hospodina zlo k bráně Jeruzaléma. Micheáš 1,12

Počet veršů v Bibli je 31 167.