Odpověz mi, Hospodine! Odpověz mi, ať pozná tento lid, že ty, Hospodine, jsi Bůh. Ty sám obrať jejich srdce zpět k sobě.
Naříkat nad tím musím a kvílet, chodit bosý a nahý, dám se do nářku jak šakalové, do truchlení jako pštrosi, Micheáš 1,8›››
Bible
  • Nápověda
1 2 3 4 5 6 7
Micheáš 1


Micheáš, Kapitola 2

Micheáš 3


Micheáš, Kapitola 3

Komentáře k verši :

Naříkat nad tím musím a kvílet, chodit bosý a nahý, dám se do nářku jak šakalové, do truchlení jako pštrosi, Micheáš 1,8

Počet veršů v Bibli je 31 167.