Odpověz mi, Hospodine! Odpověz mi, ať pozná tento lid, že ty, Hospodine, jsi Bůh. Ty sám obrať jejich srdce zpět k sobě.
Hory se pod ním rozplývají, doliny pukají, jsou jako vosk v ohni, jako vody řítící se ze stráně. Micheáš 1,4›››
Bible
  • Nápověda
1 2 3 4 5 6 7
Micheáš 1

Micheáš 3


Micheáš, Kapitola 2


Micheáš, Kapitola 3

Komentáře k verši :

Hory se pod ním rozplývají, doliny pukají, jsou jako vosk v ohni, jako vody řítící se ze stráně. Micheáš 1,4

Počet veršů v Bibli je 31 167.