Odpověz mi, Hospodine! Odpověz mi, ať pozná tento lid, že ty, Hospodine, jsi Bůh. Ty sám obrať jejich srdce zpět k sobě.
Neboť hle, Hospodin vychází ze svého místa, sestupuje a šlape po posvátných návrších země. Micheáš 1,3›››
Bible
  • Nápověda
1 2 3 4 5 6 7
Micheáš 1


Micheáš, Kapitola 1

Micheáš 2


Micheáš, Kapitola 2


Micheáš, Kapitola 3
Číslo účtu, na kterém můžete podpořit tyto stránky je 2901074591/2010.
Komentáře k verši :

Neboť hle, Hospodin vychází ze svého místa, sestupuje a šlape po posvátných návrších země. Micheáš 1,3

Počet veršů v Bibli je 31 167.