Odpověz mi, Hospodine! Odpověz mi, ať pozná tento lid, že ty, Hospodine, jsi Bůh. Ty sám obrať jejich srdce zpět k sobě.
Hospodin řekl: "Tobě je líto skočce, s kterým jsi neměl žádnou práci, jemuž jsi nedal vzrůst; přes noc vyrostl, přes noc zašel. Jonáš 4,10›››
Bible
  • Nápověda
1 2 3 4
Micheáš 1


Micheáš, Kapitola 1

Micheáš 2


Micheáš, Kapitola 2

Komentáře k verši :

Hospodin řekl: "Tobě je líto skočce, s kterým jsi neměl žádnou práci, jemuž jsi nedal vzrůst; přes noc vyrostl, přes noc zašel. Jonáš 4,10

Počet veršů v Bibli je 31 167.