Odpověz mi, Hospodine! Odpověz mi, ať pozná tento lid, že ty, Hospodine, jsi Bůh. Ty sám obrať jejich srdce zpět k sobě.
"Vstaň, jdi do Ninive, toho velikého města, a provolávej v něm, co ti uložím." Jonáš 3,2›››
Bible
  • Nápověda
1 2 3 4
Jonáš 3


Jonáš, Kapitola 3


Jonáš, Kapitola 4

Micheáš 1


Micheáš, Kapitola 1
Číslo účtu, na kterém můžete podpořit tyto stránky je 2901074591/2010.
Komentáře k verši :

"Vstaň, jdi do Ninive, toho velikého města, a provolávej v něm, co ti uložím." Jonáš 3,2

Počet veršů v Bibli je 31 167.