Odpověz mi, Hospodine! Odpověz mi, ať pozná tento lid, že ty, Hospodine, jsi Bůh. Ty sám obrať jejich srdce zpět k sobě.
I rozkázal Hospodin rybě, a vyvrhla Jonáše na pevninu. Jonáš 2,11›››
Bible
1 2 3 4
Jonáš 3


Jonáš, Kapitola 3


Jonáš, Kapitola 4

Micheáš 1


Micheáš, Kapitola 1




Číslo účtu, na kterém můžete podpořit tyto stránky je 2901074591/2010.




Komentáře k verši :

I rozkázal Hospodin rybě, a vyvrhla Jonáše na pevninu. Jonáš 2,11





Počet veršů v Bibli je 31 167.