Odpověz mi, Hospodine! Odpověz mi, ať pozná tento lid, že ty, Hospodine, jsi Bůh. Ty sám obrať jejich srdce zpět k sobě.
Ti, kdo se šalebných přeludů drží, o milosrdenství se připravují. Jonáš 2,9›››
Bible
  • Nápověda
1 2 3 4
Jonáš 3


Jonáš, Kapitola 3

Micheáš 1


Jonáš, Kapitola 4


Micheáš, Kapitola 1

Komentáře k verši :

Ti, kdo se šalebných přeludů drží, o milosrdenství se připravují. Jonáš 2,9

Počet veršů v Bibli je 31 167.