Odpověz mi, Hospodine! Odpověz mi, ať pozná tento lid, že ty, Hospodine, jsi Bůh. Ty sám obrať jejich srdce zpět k sobě.
Sestoupil jsem ke kořenům horstev, závory země se za mnou zavřely navěky. Tys však vyvedl můj život z jámy, Hospodine, můj Bože! Jonáš 2,7›››
Bible
  • Nápověda
1 2 3 4
Jonáš 2


Jonáš, Kapitola 3

Micheáš 1


Jonáš, Kapitola 4


Micheáš, Kapitola 1

Komentáře k verši :

Sestoupil jsem ke kořenům horstev, závory země se za mnou zavřely navěky. Tys však vyvedl můj život z jámy, Hospodine, můj Bože! Jonáš 2,7

Počet veršů v Bibli je 31 167.