Odpověz mi, Hospodine! Odpověz mi, ať pozná tento lid, že ty, Hospodine, jsi Bůh. Ty sám obrať jejich srdce zpět k sobě.
Zachvátily mě vody, propastná tůň mě obklíčila, chaluhy mi ovinuly hlavu. Jonáš 2,6›››
Bible
  • Nápověda
1 2 3 4
Jonáš 2


Jonáš, Kapitola 3

Jonáš 4


Jonáš, Kapitola 4


Micheáš, Kapitola 1

Komentáře k verši :

Zachvátily mě vody, propastná tůň mě obklíčila, chaluhy mi ovinuly hlavu. Jonáš 2,6

Počet veršů v Bibli je 31 167.