Odpověz mi, Hospodine! Odpověz mi, ať pozná tento lid, že ty, Hospodine, jsi Bůh. Ty sám obrať jejich srdce zpět k sobě.
Vhodil jsi mě do hlubin, do srdce moře, obklíčil mě proud, všechny tvé příboje, tvá vlnobití se přese mne převalily. Jonáš 2,4›››
Bible
  • Nápověda
1 2 3 4
Jonáš 2


Jonáš, Kapitola 3

Jonáš 4


Jonáš, Kapitola 4

Komentáře k verši :

Vhodil jsi mě do hlubin, do srdce moře, obklíčil mě proud, všechny tvé příboje, tvá vlnobití se přese mne převalily. Jonáš 2,4

Počet veršů v Bibli je 31 167.