Odpověz mi, Hospodine! Odpověz mi, ať pozná tento lid, že ty, Hospodine, jsi Bůh. Ty sám obrať jejich srdce zpět k sobě.
"V soužení jsem volal k Hospodinu, on mi odpověděl. Z lůna podsvětí jsem volal o pomoc a vyslyšels mě. Jonáš 2,3›››
Bible
  • Nápověda
1 2 3 4
Jonáš 2


Jonáš, Kapitola 2


Jonáš, Kapitola 3

Jonáš 4


Jonáš, Kapitola 4

Komentáře k verši :

"V soužení jsem volal k Hospodinu, on mi odpověděl. Z lůna podsvětí jsem volal o pomoc a vyslyšels mě. Jonáš 2,3

Počet veršů v Bibli je 31 167.