Odpověz mi, Hospodine! Odpověz mi, ať pozná tento lid, že ty, Hospodine, jsi Bůh. Ty sám obrať jejich srdce zpět k sobě.
I modlil se v útrobách ryby k Hospodinu, svému Bohu. Řekl: Jonáš 2,2›››
Bible
  • Nápověda
1 2 3 4
Jonáš 2


Jonáš, Kapitola 2


Jonáš, Kapitola 3

Jonáš 4


Jonáš, Kapitola 4
Číslo účtu, na kterém můžete podpořit tyto stránky je 2901074591/2010.
Komentáře k verši :

I modlil se v útrobách ryby k Hospodinu, svému Bohu. Řekl: Jonáš 2,2

Počet veršů v Bibli je 31 167.