Odpověz mi, Hospodine! Odpověz mi, ať pozná tento lid, že ty, Hospodine, jsi Bůh. Ty sám obrať jejich srdce zpět k sobě.
Na ty muže padla veliká bázeň před Hospodinem. Přinesli Hospodinu oběť a zavázali se sliby. Jonáš 1,16›››
Bible
  • Nápověda
1 2 3 4
Jonáš 2


Jonáš, Kapitola 2


Jonáš, Kapitola 3

Jonáš 4


Jonáš, Kapitola 4

Komentáře k verši :

Na ty muže padla veliká bázeň před Hospodinem. Přinesli Hospodinu oběť a zavázali se sliby. Jonáš 1,16

Počet veršů v Bibli je 31 167.