Odpověz mi, Hospodine! Odpověz mi, ať pozná tento lid, že ty, Hospodine, jsi Bůh. Ty sám obrať jejich srdce zpět k sobě.
I vzali Jonáše a uvrhli ho do moře. A moře přestalo běsnit. Jonáš 1,15›››
Bible
  • Nápověda
1 2 3 4
Jonáš 2


Jonáš, Kapitola 2

Jonáš 4


Jonáš, Kapitola 3


Jonáš, Kapitola 4

Komentáře k verši :

I vzali Jonáše a uvrhli ho do moře. A moře přestalo běsnit. Jonáš 1,15

Počet veršů v Bibli je 31 167.