Odpověz mi, Hospodine! Odpověz mi, ať pozná tento lid, že ty, Hospodine, jsi Bůh. Ty sám obrať jejich srdce zpět k sobě.
Volali tedy k Hospodinu: "Prosíme, Hospodine, ať nezahyneme pro život tohoto muže, nestíhej nás za nevinnou krev. Ty jsi Hospodin, jak si přeješ, tak činíš." Jonáš 1,14›››
Bible
  • Nápověda
1 2 3 4
Jonáš 2


Jonáš, Kapitola 2

Jonáš 4


Jonáš, Kapitola 3


Jonáš, Kapitola 4

Komentáře k verši :

Volali tedy k Hospodinu: "Prosíme, Hospodine, ať nezahyneme pro život tohoto muže, nestíhej nás za nevinnou krev. Ty jsi Hospodin, jak si přeješ, tak činíš." Jonáš 1,14

Počet veršů v Bibli je 31 167.