Odpověz mi, Hospodine! Odpověz mi, ať pozná tento lid, že ty, Hospodine, jsi Bůh. Ty sám obrať jejich srdce zpět k sobě.
Ti muži však veslovali, aby se vrátili na pevninu, ale marně. Moře se proti nim bouřilo stále víc. Jonáš 1,13›››
Bible
  • Nápověda
1 2 3 4
Jonáš 2


Jonáš, Kapitola 2

Jonáš 4


Jonáš, Kapitola 3


Jonáš, Kapitola 4

Komentáře k verši :

Ti muži však veslovali, aby se vrátili na pevninu, ale marně. Moře se proti nim bouřilo stále víc. Jonáš 1,13

Počet veršů v Bibli je 31 167.