Odpověz mi, Hospodine! Odpověz mi, ať pozná tento lid, že ty, Hospodine, jsi Bůh. Ty sám obrať jejich srdce zpět k sobě.
Zeptali se ho: "Co teď s tebou máme udělat, aby nás moře nechalo napokoji?" Neboť moře se stále více bouřilo. Jonáš 1,11›››
Bible
  • Nápověda
1 2 3 4
Jonáš 1


Jonáš, Kapitola 2

Jonáš 3


Jonáš, Kapitola 3


Jonáš, Kapitola 4

Komentáře k verši :

Zeptali se ho: "Co teď s tebou máme udělat, aby nás moře nechalo napokoji?" Neboť moře se stále více bouřilo. Jonáš 1,11

Počet veršů v Bibli je 31 167.