Odpověz mi, Hospodine! Odpověz mi, ať pozná tento lid, že ty, Hospodine, jsi Bůh. Ty sám obrať jejich srdce zpět k sobě.
Odpověděl jim: "Jsem Hebrej a bojím se Hospodina, Boha nebes, který učinil moře i pevninu." Jonáš 1,9›››
Bible
  • Nápověda
1 2 3 4
Jonáš 1


Jonáš, Kapitola 2

Jonáš 3


Jonáš, Kapitola 3

Komentáře k verši :

Odpověděl jim: "Jsem Hebrej a bojím se Hospodina, Boha nebes, který učinil moře i pevninu." Jonáš 1,9

Počet veršů v Bibli je 31 167.