Odpověz mi, Hospodine! Odpověz mi, ať pozná tento lid, že ty, Hospodine, jsi Bůh. Ty sám obrať jejich srdce zpět k sobě.
I uvrhl Hospodin na moře veliký vítr a na moři se rozpoutala veliká bouře. Lodi hrozilo ztroskotání. Jonáš 1,4›››
Bible
  • Nápověda
1 2 3 4
Jonáš 1

Jonáš 3


Jonáš, Kapitola 2


Jonáš, Kapitola 3

Komentáře k verši :

I uvrhl Hospodin na moře veliký vítr a na moři se rozpoutala veliká bouře. Lodi hrozilo ztroskotání. Jonáš 1,4

Počet veršů v Bibli je 31 167.