Odpověz mi, Hospodine! Odpověz mi, ať pozná tento lid, že ty, Hospodine, jsi Bůh. Ty sám obrať jejich srdce zpět k sobě.
"Vstaň, jdi do Ninive, toho velikého města, a volej proti němu, neboť zlo, které páchají, vystoupilo před mou tvář." Jonáš 1,2›››
Bible
  • Nápověda
1 2 3 4
Jonáš 1


Jonáš, Kapitola 1

Jonáš 3


Jonáš, Kapitola 2


Jonáš, Kapitola 3

Komentáře k verši :

"Vstaň, jdi do Ninive, toho velikého města, a volej proti němu, neboť zlo, které páchají, vystoupilo před mou tvář." Jonáš 1,2

Počet veršů v Bibli je 31 167.