Odpověz mi, Hospodine! Odpověz mi, ať pozná tento lid, že ty, Hospodine, jsi Bůh. Ty sám obrať jejich srdce zpět k sobě.
Vítězové pak vystoupí na horu Sijón, aby soudili Ezauovu horu. A nastane království Hospodinovo. Abdijáš 1,21›››
Bible
  • Nápověda
1
Jonáš 1


Jonáš, Kapitola 1

Jonáš 2


Jonáš, Kapitola 2

Komentáře k verši :

Vítězové pak vystoupí na horu Sijón, aby soudili Ezauovu horu. A nastane království Hospodinovo. Abdijáš 1,21

Počet veršů v Bibli je 31 167.