Odpověz mi, Hospodine! Odpověz mi, ať pozná tento lid, že ty, Hospodine, jsi Bůh. Ty sám obrať jejich srdce zpět k sobě.
Přesídlenci, to vojsko synů Izraele, obsadí, co je kenaanské, až do Sarepty a přesídlenci z Jeruzaléma, kteří jsou v Sefaradu, obsadí negebská města. Abdijáš 1,20›››
Bible
  • Nápověda
1
Jonáš 1


Jonáš, Kapitola 1

Jonáš 2


Jonáš, Kapitola 2

Komentáře k verši :

Přesídlenci, to vojsko synů Izraele, obsadí, co je kenaanské, až do Sarepty a přesídlenci z Jeruzaléma, kteří jsou v Sefaradu, obsadí negebská města. Abdijáš 1,20

Počet veršů v Bibli je 31 167.