Odpověz mi, Hospodine! Odpověz mi, ať pozná tento lid, že ty, Hospodine, jsi Bůh. Ty sám obrať jejich srdce zpět k sobě.
Lid Negebu obsadí Ezauovu horu a lid Přímořské nížiny Pelištejce, obsadí též pole Efrajimovo a pole Samařské a Benjamín obsadí Gileád. Abdijáš 1,19›››
Bible
  • Nápověda
1
Jonáš 1


Jonáš, Kapitola 1

Jonáš 2


Jonáš, Kapitola 2

Komentáře k verši :

Lid Negebu obsadí Ezauovu horu a lid Přímořské nížiny Pelištejce, obsadí též pole Efrajimovo a pole Samařské a Benjamín obsadí Gileád. Abdijáš 1,19

Počet veršů v Bibli je 31 167.