Odpověz mi, Hospodine! Odpověz mi, ať pozná tento lid, že ty, Hospodine, jsi Bůh. Ty sám obrať jejich srdce zpět k sobě.
Nevcházej do brány mého lidu v den jeho běd; právě ty se nepas pohledem na zlo, jež ho stihlo v den jeho běd; ať tvé ruce nesahají po jeho majetku v den jeho běd! Abdijáš 1,13›››
Bible
  • Nápověda
1
Abdijáš 1


Jonáš, Kapitola 1

Jonáš 2


Jonáš, Kapitola 2

Komentáře k verši :

Nevcházej do brány mého lidu v den jeho běd; právě ty se nepas pohledem na zlo, jež ho stihlo v den jeho běd; ať tvé ruce nesahají po jeho majetku v den jeho běd! Abdijáš 1,13

Počet veršů v Bibli je 31 167.