Odpověz mi, Hospodine! Odpověz mi, ať pozná tento lid, že ty, Hospodine, jsi Bůh. Ty sám obrať jejich srdce zpět k sobě.
V ten den ses postavil proti němu, v den, kdy cizáci jímali jeho vojsko. Když vcházeli do jeho bran cizinci a losovali o Jeruzalém, i tys byl jako jeden z nich. Abdijáš 1,11›››
Bible
  • Nápověda
1
Abdijáš 1


Jonáš, Kapitola 1

Jonáš 1


Jonáš, Kapitola 2

Komentáře k verši :

V ten den ses postavil proti němu, v den, kdy cizáci jímali jeho vojsko. Když vcházeli do jeho bran cizinci a losovali o Jeruzalém, i tys byl jako jeden z nich. Abdijáš 1,11

Počet veršů v Bibli je 31 167.