Odpověz mi, Hospodine! Odpověz mi, ať pozná tento lid, že ty, Hospodine, jsi Bůh. Ty sám obrať jejich srdce zpět k sobě.
Témane, tvoji bohatýři se zděsí, neboť na Ezauově hoře budou všichni vyhlazeni, protože vraždili. Abdijáš 1,9›››
Bible
  • Nápověda
1
Abdijáš 1

Jonáš 1


Jonáš, Kapitola 1

Komentáře k verši :

Témane, tvoji bohatýři se zděsí, neboť na Ezauově hoře budou všichni vyhlazeni, protože vraždili. Abdijáš 1,9

Počet veršů v Bibli je 31 167.