Odpověz mi, Hospodine! Odpověz mi, ať pozná tento lid, že ty, Hospodine, jsi Bůh. Ty sám obrať jejich srdce zpět k sobě.
I když sis založil hnízdo vysoko jak orel a položil je mezi hvězdy, strhnu tě odtud, je výrok Hospodinův. Abdijáš 1,4›››
Bible
  • Nápověda
1
Abdijáš 1

Jonáš 1


Jonáš, Kapitola 1

Komentáře k verši :

I když sis založil hnízdo vysoko jak orel a položil je mezi hvězdy, strhnu tě odtud, je výrok Hospodinův. Abdijáš 1,4

Počet veršů v Bibli je 31 167.