Odpověz mi, Hospodine! Odpověz mi, ať pozná tento lid, že ty, Hospodine, jsi Bůh. Ty sám obrať jejich srdce zpět k sobě.
Opovážlivost tvého srdce tě zavedla. Bydlíš v skalních rozsedlinách, sídlíš vysoko, v srdci si říkáš: "Kdo by mě strhl k zemi?" Abdijáš 1,3›››
Bible
  • Nápověda
1
Abdijáš 1


Abdijáš, Kapitola 1

Jonáš 1


Jonáš, Kapitola 1

Komentáře k verši :

Opovážlivost tvého srdce tě zavedla. Bydlíš v skalních rozsedlinách, sídlíš vysoko, v srdci si říkáš: "Kdo by mě strhl k zemi?" Abdijáš 1,3

Počet veršů v Bibli je 31 167.