Odpověz mi, Hospodine! Odpověz mi, ať pozná tento lid, že ty, Hospodine, jsi Bůh. Ty sám obrať jejich srdce zpět k sobě.
Zasadím je do jejich půdy a již nikdy nebudou vykořeněni ze své země, kterou jsem jim dal, praví Hospodin, tvůj Bůh. Ámos 9,15›››
Bible
  • Nápověda
1 2 3 4 5 6 7 8 9
Abdijáš 1


Abdijáš, Kapitola 1

Jonáš 1


Jonáš, Kapitola 1

Komentáře k verši :

Zasadím je do jejich půdy a již nikdy nebudou vykořeněni ze své země, kterou jsem jim dal, praví Hospodin, tvůj Bůh. Ámos 9,15

Počet veršů v Bibli je 31 167.